Groepsverzekering

Een groepsverzekering is een essentieel financieel instrument binnen een bedrijf. Deze polis biedt immers belangrijke voordelen op fiscaal en sociaal vlak.

Wie komt in aanmerking voor groepsverzekering?

Elke werknemer die een maandelijks salaris in een bedrijf ontvangt kan profiteren van een contract binnen uw groepsverzekering, en dit uiteraard op voorwaarde dat de werkgever heeft gekozen om dit type van voordeel in het bedrijf te introduceren en open te stellen voor de categorie van het personeel waartoe de betrokken werknemer behoort.

De gebruikelijke categorieën zijn meestal werknemers, bedienden, kaderpersoneel, directie… Het is belangrijk dat de categorieën objectief samengesteld worden.

Wanneer een dergelijk plan voor een groepsverzekering bestaat in het bedrijf, dan geniet elke nieuwe aangeworven werknemer automatisch van het voordeel voorzien in zijn categorie van de Groepsverzekering

Wie financiert de Groepsverzekering?

Uw groepsverzekering contract kan worden gefinancierd door het bedrijf en/of door persoonlijke bijdragen.

In de meeste gevallen wordt de groepsverzekering gefinancierd met een premie die bestaat uit een percentage van het loon, maar andere systemen zijn mogelijk (bijvoorbeeld aan de hand van een forfaitair bedrag).

Flexibele financiering is ook mogelijk en is vaak meer in overeenstemming met de realiteit van het loonbeleid binnen elk bedrijf en beter aangepast aan het profiel van het personeel (bijvoorbeeld via een schaalbare premie volgens leeftijd waarbij de financiering stapsgewijs verhoogt). Op deze manier is een grotere retentie van het personeel mogelijk.

Wat zijn de andere voordelen van de Groepsverzekering?

De groepsverzekering biedt belangrijke fiscale en sociale voordelen voor de werkgever. Maar ook de medewerker krijgt als het ware een hogere (uitgestelde) vergoeding in zijn loonzakje.

Wanneer een werknemer dan toch het bedrijf verlaat of moet verlaten, dan kan hij ofwel het tegoed overmaken naar de polis van zijn nieuwe werkgever, de uitstaande bedragen verder kapitaliseren bij zijn huidige werkgever of de polis met eigen middelen verder zetten. Dit is ook het geval bij een faillissement van het bedrijf waar men is tewerkgesteld.

Collectieve hospitalisatieverzekering

Een groepsverzekering binnen een onderneming kan vaak ook uitgebreid worden met een collectieve polis Hospitalisatie.

Dergelijke polis biedt uzelf en uw personeel bescherming tegen de financiële implicaties van een hospitalisatie.
Bij ernstige ziekte en hospitalisatie wordt u, naast een daling van uw inkomen, in dit geval immers ook nog geconfronteerd met extra kosten, want de ziekteverzekering dekt lang niet alles.

Voor een groot aantal aandoeningen hoeft er zelfs geen sprake te zijn van een hospitalisatie.
Bij zware ziektes wordt de kost van de behandeling gewoon terugbetaald.

U begrijpt dan ook dat dit instrument een belangrijk onderdeel is in een modern verloningspakket. Vraag gerust meer inlichtingen. Wij maken graag een simulatie van wat de hospitalisatieverzekering voor uw bedrijf kan betekenen.